Betty de Vries

Management, opleiding & Advies                                                    

Graag bied ik mijn diensten aan als freelance talendocent, ontwikkelaar of interim manager in (hoger) onderwijs of particuliere instituten. Daarbij wordt mijn kennis en ervaring in het onderwijs versterkt door mijn jarenlange advieservaring in het bedrijfsleven en innovatieprojecten waarbij onderwijs, overheid en bedrijfsleven intensief samenwerkten. In het bijzonder was ik betrokken bij het inrichten en invoeren van (blended) learning in de beroepspraktijk en op de werkplek.